ใยอาหาร

posted on 08 Sep 2011 15:04 by pokmv24
ใยอาหาร
          ใย อาหาร (dietary fiber) หมายถึง สารจากพืชที่คนกินแล้ว น้ำย่อยไม่สามารถย่อยได้  ได้แก่  เซลลูโลส (cellulose) เฮมิเซลลูโลส (hemicellulose)  เพกทิน  (pectin) และลิกนิน (lignin) แม้ว่าร่างกายไม่สามารถย่อยใยอาหาร  แต่การไม่กินใยอาหารมีผลร้ายต่อสุขภาพได้ การศึกษาพบว่า ใยอาหารมีบทบาทสำคัญต่อการขับถ่ายอุจจาระให้ดำเนินไปตามปกติ  ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการป้องกันไม่ให้เกิดโรคถุงตันที่ลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งของลำไส้ใหญ่ และลดระดับคอเลสเทอรอลในเลือด

Comment

Comment:

Tweet

Clients declare their own boot styles apparently past once and for all, actually less than regular challenging apply. Almost all Wolverine clients are certainly faithful on the manufacturer..

#6 By oakley sunglasses uk (103.7.57.18|192.74.237.145) on 2013-07-12 12:35

Us creator Jeremy Scott again get together this particular the extendable in the manufacturer adidas adidas Originals through Originals, introduced any lovable design rich in "Panda" footwear. Jeremy Scott do the job Most likely anyone have an understanding of, jewel however Reduobujian your "winged" design, and also your varieties of terrific halloween costume style, in addition to each emphasize this particular creator unlimited creativity in addition to strategies tend to be creativity.

#5 By Vibram Five Fingers (103.7.57.18|192.74.237.145) on 2013-07-12 10:47

Having an instinctive experience to uncover brings in addition to near product sales might be powerful ample and keep a small business glimpse prosperous. Nevertheless, the best way properly will which technique line-up along with your total enterprise technique is determined by the look in addition to inclusion strategy of the organization.

#4 By wwww.bikerjewelryonline.org (103.7.57.18|192.74.237.145) on 2013-07-12 10:05

That could be bizarre and also nearly because undesirable because not any activity in the least. Arbitrary and also unnecessary activity merely as a obtaining activity is really a low-cost secret along with a easy technique to shed your current target audience.

#3 By cheap montblanc pens (103.7.57.18|192.74.237.145) on 2013-07-12 09:36

Essentially one of the most high-priced denim jeans you can find $59. 50 in the event you wishes loopholes along with typical tops merely rise in order to $24. 50. Costs TEND TO BE greater throughout suggests including Hawaii islands, in which delivery charges additional.

#2 By Hackett (103.7.57.18|192.74.237.145) on 2013-07-12 09:26

This is a really nice blog and it gives a great way to know the things which is necessary to know. Wish your more amazing posts.

#1 By Replica Watches For Sale (103.7.57.18|218.4.114.58) on 2012-09-25 13:36