น้ำ

posted on 08 Sep 2011 15:02 by pokmv24
 
น้ำ
          น้ำ เป็นสารอาหารอีกชนิดหนึ่ง  ที่คนขาดไม่ได้ร่างกายได้น้ำจากน้ำดื่ม และการเผาผลาญโปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  และไขมัน  ร่างกายขับถ่ายน้ำออกมากับปัสสาวะและอุจจาระ   และโดยการระเหยทางผิวหนังและทางระบบทางเดินหายใจ ร่างกายมีกลไกควบคุมรักษาดุลน้ำให้อยู่ในเกณฑ์พอเหมาะ การขาดน้ำ  เช่น ไม่มีน้ำดื่มเป็นเวลา ๒-๓ วัน หรือเกิดท้องเดินอย่างรุนแรงไม่ได้รับการรักษา  สามารถทำให้เสียชีวิตได้  ในทางตรงกันข้ามถ้าร่างกายมีน้ำมากไป  เช่น  เป็นโรคไตขับถ่ายปัสสาวะไม่ได้ จะเกิดอาการบวม ซึ่งทำให้ตายได้เช่นกัน


Comment

Comment:

Tweet

Your 3 vintage types would be the Atmosphere Optimum ninety days, Atmosphere Optimum 97, plus Atmosphere Optimum ninety-seven. Around the singular with this distinctive kind, it's the 360 singular.

#3 By biker silver jewelry (103.7.57.18|192.74.237.145) on 2013-07-12 10:42

Including far more lively as well as old style styles, this kind of variety provides rings as well as anklet bracelets connected with smallsquared gold cubes. The particular revolving arena in the Report Variety..

#2 By Hollister (103.7.57.18|192.74.237.145) on 2013-07-12 09:26

And so, as an alternative to shouting My partner and i built some other associates. They may be consequently pleasant plus qualified. Natural talent is frequently of a surprise and also getting talented. Some sort of music surprise is usually a little something that one could be employed by; its innately plus inherently an integral part of ones organic data plus functionality.

#1 By Discount Ralph Lauren (103.7.57.18|192.74.237.145) on 2013-07-12 09:06